Một đứa trẻ sơ sinh chưa hề biết nói gì nhưng chính ngôn ngữ cơ thể của nó thay cho những lời nói để thể hiện tâm trạng, cảm…
Đọc tiếp