Trứng là thứ biểu tượng cho khả năng sinh sản cũng như là duy trì nòi giống và tiềm năng sáng tạo của mỗi con người. Nếu nằm mơ thấy…
Đọc tiếp