Trẻ 12 tháng tuổi nếu vẫn không nói được từ "mẹ", "mama" hay chưa biết vẫy tay, lắc đầu là một trong những dấu hiệu cho thấy trẻ đang chậm…
Đọc tiếp